Smernice prevajanja

Odločili smo se, da prevodov, ki so nastali pred januarjem 2015 ne bomo spreminjali.  Ti prevodi so dostopni v trenutni bazi podatkov. Kateri prevod boste uporabljali je vaša izbira.

Koraki ustvarjanja novih prevodov:

 1. Pred prevajanjem nove pesmi, naj prevajalec v bazi preveri, če pesem še ni prevedena, poizvedbo lahko pošlje tudi na SaSu e-mail. Če pesem še ni prevedena in jo bo prevedel, naj o tem obvesti SaSu. SaSu nato objavi, katera pesem se prevaja, da se izognemo istočasnemu prevajanju pesmi.
 2. Prevajalec nato prevede pesem. Ta prevod pošlje na SaSu. Katere podatke mora prevod vsebovati piše spodaj.
 3. Mi ta prevod pošljemo ostalim aktivnim prevajalcem, ki bodo imeli maksimalno 14 dni časa, da prevod pogledajo, poslušajo original in pošljejo svoje komentarje, predloge, mnenja in jih po možnosti utemeljijo na Sasu.
 4. Zbrani komentarji se potem pošljejo prvotnemu (glavnemu) prevajalcu. Ta nazaj na SaSu pošlje popravljeno verzijo prevoda, ki upošteva komentarje in predloge in po možnosti utemeljuje svojo izbiro.
 5. Prevod se še enkrat pošlje ostalim aktivnim prevajalcem, da prevod potrdijo, za kar je na voljo maksimalno 7 dni. Bistvo tega ni, da se prevod ponovno spreminja. Novih predlogov na tej točki ne bi več sprejemali, prevod bi se spreminjal samo, če bi zgrešil sporočilo originalne pesmi ali ne bi bil v skladu s Svetim Pismom.
 6. Ko je prevod potrjen, se ga pošlje vsem članom skupine in objavi v bazi podatkov. Vsaka pesem, ki je prevedena na tak način, ima kot prevajalca navedenega glavnega prevajalca v sodelovanju s SaSu. Od prejema prevoda do potrditve bi predvidoma minilo največ 3 tedne.

Podatki, potrebni za prevajanje:

NUJNI PODATKI:

 1. Originalni naslov pesmi in avtor
 2. Povezava do posnetka – da lahko ostali prevajalci dodajajo komentarje na isto verzijo pesmi
 3. Glavni prevajalec oz prevajalci.

ZELO ZAŽELJENI PODATKI:

 1. Besedilo originalne pesmi v originalnem jeziku
 2. Delovni posnetek slovenskega prevoda
 3. Akordi, note

OBLIKOVANJE PREVODA, KI GA POŠLJETE:

Zelo zaželjeno je, da je prevod napisan z malimi tiskanimi črkami in da so vrstice originala vzporedne z vrsticami prevoda. Primer je na sledeči povezavi.

Ta način oblikovanja olajša vstavljanje teksta v tabelo za predloge, hkrati je nedvoumno kateri del spada kam.

Prioritete pri prevajanju

Zavedamo se, da ima vsak svoj stil izražanja in da bomo težko ustvarili prevode, ki bodo vsem všeč. Zato je pomembno, da vemo, kaj sta glavni 2 prioriteti prevajanja:

 1. Ohranjanje sporočila in ritma originalne pesmi
 2. Skladnost s Svetim pismom

Zaželeno je seveda, da ima pesem tudi rimo, da se besede enostavno odpojejo…

In ravno tu se lahko najbolj dopolnjujemo in ustvarjamo skupaj v duhu združenega telesa cerkve.