Slavimo skupaj

Naša želja je poenotiti prevode slavilnih pesmi in s tem poenotiti vernike v slavljenju Boga. Preprečiti ali vsaj zmanjšati želimo nastajanje različnih prevodov iste pesmi. Enotnost prevodov, ki bo ustrezala večini,  se nam zdi pomembna iz več razlogov:

  • snemanje pesmi – pomembno je, da lahko ob posneti pesmi Boga slavi čim večje število vernikov;
  • obiskovanje drugih cerkva, konferenc – v primeru obiskov drugih cerkva ali krščanskih konferenc je pomembno, da lahko sodeluje v slavljenju čim več ljudi, ki bodo lahko ob uporabi znanih prevodov lažje slavili;
  • povezovanje in sodelovanje prevajalcev – sodelovanje v skupnih prevodih je odlična priložnost za spoznavanje drugih vernikov;
  • delovanje v telesu – Bog nas je ustvaril z različnimi talenti, različne dele istega telesa, da mu služimo in prinašamo slavo;
  • izpiljenost prevodov – več glav več ve, vsak prevajalec lahko prispeva pri ustvarjanju umetnine.