Način dela SaSu

KORAKI SISTEMA PREVAJANJA:

Prevajalec, ki prevede pesem, jo pošlje na SaSu v obdelavo na naslov slavimo.skupaj@gmail.com ali info@slavimoskupaj.si. Na SaSu dodamo prevod v tabelo “Trenutno se prevaja” in pošljemo sporočilo vsem aktivnim prevajalcem, da se lahko vključijo v delo.

Vsak prevod gre skozi dva koraka piljenja:

 1. ZBIRANJE PREDLOGOV
  V tabeli za obdelavo posameznega prevoda podajo drugi prevajalci o njem svoje mnenje. Pri tem se držimo pravila, da poskušamo čim manj spreminjati oz. da ne spreminjamo prevoda po nepotrebnem. Pri prevajanju težimo k čim bolj popolni ohranitvi ritma in vsebine originalne pesmi, pri čemer ne odstopamo od spodnjega seznama prioritet.Ko ima prevod vsaj tri različice in komentarje, s katerimi ga lahko pomagamo izboljšati, naredi prvi prevajalec na osnovi novih predlogov zaključni prevod po obravnavi SaSu, pesem pa gre v zaključno obravnavo.
 2. ZAKLJUČNA OBRAVNAVA
  Ostali prevajalci pregledajo končni predlog prevajalca in ga potrdijo ali dodatno pokomentirajo. Ko se večina, ki je bila vključena v piljenje prevoda, strinja s končno verzijo prevoda po obravnavi SaSu, prevajanje zaključimo. Prevod gre nato v slovnični in svetopisemski pregled, nazadnje pa je poslan vsem osebam in cerkvam, ki so na seznamu prejemnikov prevodov SaSu.

PRIORITETE PREVAJANJA:

Pri prevajanju upoštevamo tri prioritetne stopnje. Pri tem ima prioritetna stopnja 1 vedno prednost pred stopnjo 2 in ta pred stopnjo 3.

 1. Skladnost prevoda s Svetim pismom.
 2. Ohranitev pomenskega bistva besedila in originalne melodije/ritma pesmi.
 3. Spevnost in mehkoba prevoda.

 

ZAIMKI IN IMENA BOGA OZ. KDAJ UPORABITI VELIKO IN KDAJ MALO ZAČETNICO?

Pri končni slovnični obliki prevodov jemljemo osnovo za slovnico iz Svetega pisma. Smo namreč mnenja, da so prevajalci Svetega pisma večji strokovnjaki kot mi in so imeli zagotovo dovolj tehtne razloge za sprejetje odločitev o zaimkih. Tako je dogovor, da pišemo vse zaimke za Boga/Jezusa z malo začetnico, Božja imena – kadar je mišljeno res kot ime – pa z veliko, kot npr. Rešitelj, Zveličar…Ta dogovor temelji tudi na praktičnosti, saj ima Sveto pismo vsak vedno pri roki in lahko takoj pogleda vanj, kako so posamezne oblike zapisane tam.

 

NAJPOGOSTEJŠE PREVAJALSKE NAPAKE

 1. Ritmično neujemanje
  Velikokrat slišimo prevode, ki so prevedeni ritmično samo približno enako originalu, ne pa popolnoma enako, kot je original. Pri tem odstopa ritem za eno ali celo več dob. Na SaSu se trudimo ritmično popolnoma ujeti pesem. Razlogi za to so naslednji:
 • Ritmično enak prevod je kakovostnejši in ne spreminja ritma originalne pesmi.
 • Pri ritmično enakih prevodih je manj težav, ko začnemo pesem izvajati. Ritmično neusklajeni prevodi pogosteje pripeljejo do različnih izvedb, saj na določenih mestih ni povsem jasno, kako zapeti prevedeni zlog.
 • Določeni avtorji zahtevajo popolno ritmično ujemanje z njihovim originalom, sicer prevoda ne želijo potrditi. Na SaSu pa si dolgoročno želimo, da bi avtorji potrdili vse naše prevode, saj jih sicer ne smemo posneti.
  Občasno kljub temu prihaja do manjših ritmičnih odstopanj pri prevajanju, vendar predvsem pri pesmih, kjer imajo že same kitice originalov med seboj ritmične razlike. Pesmi, ki so ritmično popolnoma usklajene, pa želimo prevesti s popolnoma enakim ritmom.
 1. Dobesedni prevodi in semantična polja
  Primer 1: »We love you Lord« bi na hitro prevedli »Mi te ljubimo, Gospod«, a se že na prvi pogled  vidi, da je prevod dobeseden in da takšnega stavka v slovenščini nihče ne bi tvoril.
  Primer 2: Ko ljudje vidijo besedo »excited«, jo takoj prevedejo »navdušen«. Moramo pa seveda pogledati sobesedilo pesmi. Velikokrat je »excited« v slovenščini preprosto »vesel«.
  Angleški govorci bodo takoj rekli, da je »excited« več kot le »vesel«, ampak samo zato, ker je razumevanje takšno, da se »vesel« ujema z ang. »joyous«, ki pa je res manj kot »excited«. Iz tega izhaja, da slovenska beseda »vesel« pokriva širše polje pomenov kot angleška »joyous«, slovenska beseda »navdušen« pa je zelo omejena glede na pomen in ne pokriva vseh pomenov, ki jih pokriva beseda »excited«.
  Tole se sliši zapleteno, ampak v resnici ni. Poskušajmo si predstavljati besede čisto matematično kot množice. Ponekod pride do pokrivanja, ponekod ne in je treba pokrivanje iskati z drugo množico.
  Najlažje je torej, da se pri prevajanju držimo čisto Lutrovega načela: Kako bi to rekli Slovenci na ulici?
 1. Prepogosta raba osebnih zaimkov
 1. Napačni poudarek na besedah
  Primer: »V naši cerkví on še bedí« (izmišljen primer).
  Napačni poudarki se v prevode prikradejo najpogosteje iz dveh razlogov:
 • ko želimo izsiliti rimo,
 • zaradi narečnih razlik (v tem primeru zveni oblika v enem narečju dobro, v vseh ostalih pa popolnoma narobe).
  POZOR: nekatere besede imajo več različic poudarkov; ti poudarki niso vsakdanji, mogoče so rahlo poetični, ampak to je treba obvezno preveriti v SSKJ in si ne sami izmišljevati.
 1. Nepravilna uporaba povratno svojilnega zaimka
  Kadar obstaja ujemalnost v osebi med osebkom in predmetom, je pravilno uporabiti povratno svojilni zaimek.
  Primer 1 : »Slavim te s srcem svojim, slavim te z vsem umom mojim« – Čeprav je rima boljša, to slovnično ni pravilno. Pravilno bi bilo, da tudi v drugi vrstici uporabimo »z umom svojim.«
  Primer 2: »Vidim SVOJO hišo.« – Hiša je moja in jaz sem tisti, ki jo vidi. »On vidi MOJO hišo.« – Hiša je moja, a vidi jo nekdo drug (ni ujemanja med osebkom in predmetom, kar zadeva svojilnost).
 1. Samostalniške strukture
  Izogibajmo se samostalniškim strukturam – OSAMLJENI raje zamenjajmo za OSAMLJEN SEM.
  Primer: »I have trust in you.« => “Imam zaupanje v tebe” (zelo germanska struktura);
  “Zaupam ti” (glagolsko izražanje je veliko bolj slovensko).
  Tale primer je mogoče slab, ampak obstajajo primeri, kjer je to veliko bolj očitno.
 1. Lažni prijatelji
  Besede, ki imajo drug pomen v slovenščini kot direktni prevod. Nekaj primerov:
 • Frustrated – Izraz bi lahko dobesedno prevedli kot »zakompleksan«, a bi bilo to napačno, saj je v slovenščini ustaljen izraz »razočaran«.
 • Social – »Social« lahko v slovenščini pomeni družben ali družaben ali socialen, vendar besedo zelo pogosto prevajamo samo kot socialen, kar povzroča preširoko in netočno rabo.
 • Pathetic – Pravilen prevod besede se glasi »pomilovanja vreden«. Patetičen v slovenščini pomeni pretirano navdušen, vznesen.
 • Sympathy – Prenagljen in napačen prevod bi bil »simpatija«, ki v slovenščini pomeni naklonjenost, pravilen prevod pa je »sočutje«.
 1. Nepravilna uporaba drugega sklona pri zanikanih stavkih
  Primer:  Nisem videl hišo (narobe). Nisem videl hiše (prav).
  V trdilni obliki pa: Videl sem hišo (četrti sklon).

 

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko elektronskega naslova info@slavimoskupaj.si ali preko kontaktnega obrazca.

Hvala za vašo podporo!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.