Prednosti sodelovanja

Zavedamo se, da prinaša skupno prevajanje nekaj slabosti, saj pesmi niso prevedene tako hitro, kot smo si zamislili, in končna verzija ni vedno po naših željah. Kljub temu ima sodelovanje v SaSu veliko več prednosti kot slabosti:

  1. Večja kakovost prevodov – prevajalci se med seboj popravljamo in dopolnjujemo. Vsak predlog prevoda pregledajo različno strokovno usposobljeni ljudje z različnih koncev Slovenije. Vsak izpili tisti del besedila, ki se navezuje na njegov talent ali usposobljenost. Končna verzija je tako veliko kakovostnejša, kot če bi prevod pregledala ena oseba. S tem se tudi izognemo »napakam«, ki nastanejo zaradi specifike določenega narečja (npr. narečna beseda ali napačno naglaševanje). 
  2. Poenotena besedila pesmi – cerkve, ki sodelujejo v sistemu SaSu, imajo enotne prevode novih pesmi. Tako ne prihaja do težav na konferencah in pri drugih skupnih projektih. Saj tudi naš Bog ne želi, da se ločujemo in obdelujemo vsak svoj mali vrtiček, temveč je njegova želja, da smo enotna in močna Božja vojska in da mu damo slavo, kakršna mu pripada.
  3. Boljše sodelovanje med cerkvami– prevajalci se skozi sodelovanje v SaSu med seboj spoznavamo in povezujemo. S tem gradimo mostove med seboj in svojimi skupnostmi ter utrjujemo močno enotno slovensko cerkev, katere glava je Kristus.
  4. Večje število novih prevodov– čas prevajanja posamezne pesmi je preko SaSu nedvomno daljši, vendar so pesmi zato toliko bolj obdelane in kakovostne. A hkrati nam je zaradi povezovanja vsem na voljo več novih prevodov, kot če bi imeli le nabor lastno prevedenih novih pesmi.
  5. Sistem nas uči Božje ponižnosti– vsak, ki da svoj prevod v pogled drugim, priznava, da ni popoln. S tem namreč dovoljuje, da se njegov prevod v določenih vrsticah popravi. Tako ne deluje več povsem individualno, (kar je enostavneje za človeka z velikim egom), temveč se podredi drugim z namenom dosega višjih skupnih ciljev – poenotiti pesmi in okrepiti Božjo vojsko. Verjamemo, da je takšna tudi Božja volja, saj Duh velikokrat deluje tako, da podeli vsakemu košček mozaika, ki se sestavi v čudovito celoto šele potem, ko stopimo vsi skupaj.

Vsi, ki bi želeli pomagati slovenskim kristjanom, da slavimo skupaj, ste vedno dobrodošli v našo skupino. Vabimo vas, da izpolnite obrazec “Želim sodelovati”, ki ga lahko najdete na tej strani in se nam priključite kot:

  •  aktivni prevajalci, ki pomagajo piliti prevode drugih in dovolijo drugim, da pilijo njihove prevode,
  • prejemniki končanih prevodov ali
  • kako drugače (če želite npr. pesmi notirati ali nadpisovati akorde).

Hvala za vašo podporo!

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.